Bir Bilmecem Var!

Kalkınma ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, istatistikî bölge birimleri sınıflandırması (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak bakanlar kurulu kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

***

Yazının ilk paragrafını okuyunca sanırım konunun özü anlaşıldı. Ülke genelinde kurulan 21 kalkınma ajansından biride Muğla’yı içine alan kısa adıyla GEKA yada Güney Ege Kalkınma Ajansı. Ajans bu güne kadar özel sektörde hangi gelişmeleri sağladı bilemiyorum. Genelde kamu kurumlarının hazırladığı projelerin desteklendiğini hepimiz biliyoruz. Merkezi yönetim yada yerel yönetim eli ile yapılacak birçok yatırımın lasmanında GEKA logosunu görmek bizleri için çok şaşırtıcı değil. Kuruluş amacında “yerel potansiyeli harekete geçirmek” yer alan kalkınma ajansları acaba gerçekten yerel potansiyeli harekete geçirebiliyor mu?

***

Muğla genelinde GEKA destekli kaç özel sektör projesi var? Bu projelerin toplam maliyeti ve verilen destek oranları nedir. GEKA’dan destek alan Denizli ve Aydın illerinde durum nedir? Bunlar konusunda net bir bilgiye ulaşmak pek mümkün görünmüyor zira GEKA’nın resmi internet sitesi şeffaf değil bilgiyi paylaşmıyor. Hal böyle olunca merak etmeden duramıyorum, acaba GEKA desteklerinde siyasi yapının etkisi ne kadardır?

***

Kuruluş amacı ve misyonuna bağlı kalarak bulunduğu bölgenin dinamiklerini hareke geçirmek ve bunlara destek sağlamakla görevli olan kalkınma ajansı dört yılda 11 dergi çıkardı. Bu dergileri incelerseniz göreceksiniz dergilerde basım yerleri İzmir. Başka bir değişle kendi bölgesinin dışında bir bölgede bastırılmış. Merak ediyorum Aydın, Muğla ve Denizli’de bu dergiyi basabilecek kalitede bir matbaa yok mu? Sanırım GEKA bölesinde yapacağı projeye çağrı toplantılarını ve duyurularını da bundan sonra İzmir de yapar.

***

Projenizi yazınız her şeyinizi hazırlayınız inceleyelim dedikten sonra sizin projenize onay çıkmıyor böyle bir proje için kalkınma ajansları destek sağlayamıyor cevabını alıp ardından da sizin yazdığınız projenin birebir kopyalanmış halinin sadece isminin değiştirilerek başka bir bölgede uygulandığını ve size yüzde 30 gibi bir desteği bile veremeyen kalkınma ajansının başka bir bölgede tamamına yakınını finanse ettiğini görürseniz ne yaparsınız?

***

Gelelim kıssadan hisseye. Kurulduğu günden bu yana insanlardan proje isteyen ve gelen projeleri değerlendirerek işe yarar olanlarını kendilerine ayırıp destek vermeyen ancak orta dereceli projelere destek veren bir kalkınma ajansı yapısı içinde GEKA’nın da farklı olmasını beklemek pek mümkün görünmüyor.

Sosyal Medyada Paylaşmak için Tıkla...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir